ČSN 46 1300-3 (461300) Zrušená norma

Luštěniny. Část 3: Čočka jedlá

ČSN 46 1300-3 Luštěniny. Část 3: Čočka jedlá
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, část 2 Hrách jedlý, část 3 Čočka jedlá, část 4 Fazole jedlé, část 5 Luštěniny krmné. Tato třetí část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky čočky jedlé (Lens culinaris Med.). Neplatí pro čočku krmnou, pro osivo. Významné jsou následující zezávazněné kapitoly: kap. 3 - Technické požadavky a to pokud jde o velikosti a barvu zrn, příměsi a nečistoty. Čl.3.3 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.3.5 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Kap.4 - "Zdravotní nezávadnost". Zezávazněné čl.4.1 "Kromě požadavků stanovených v této normě musí čočka jedlá odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010.
Poznámka: Požadavky na mikrobiologickou čistotu a obsah cizorodých látek stanoví příslušné úřední orgány. Čl.4.2 Čočka jedlá musí být zdravá, vyzrálá, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá. Čočka jedlá nesmí být míchána z různých ročníků sklizně.
Poznámka: Desikace porostů a posklizňové ošetření chemickými látkami se provádí podle příslušných technologických postupů schválených ústředními orgány." V kap. 5 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny znaky jakosti pro dvě třídy čočky. Nás zajímající údaj se týká max. obsahu příměsí a nečistot (sumárně 2 % , resp. 4%, z toho anorganické látky 0,5 %). ČSN 46 1300-3 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 46 1321 z 4.12.1984.

Označení ČSN 46 1300-3 (461300)
Katalogové číslo 16137
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963161372
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN 46 1300-3 (461300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1300-1 (461300)
Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1300-2 (461300)
Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý

ČSN 46 1300-4 (461300)
Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

ČSN 46 1300-5 (461300)
Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461300-3
  • ČSN 46 13 00-3