ČSN ISO 7539-6 (038172) Zrušená norma

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7539-6:1989. ISO 7539 obsahuje tyto části pod společným názvem Koroze kovů a slitin. Koroze za napětí: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem. Část 5: Příprava a používání vzorku tvaru C. Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou. Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace. Část 8: Příprava a používání svařovaných vzorků. Tato šestá část normy zahrnuje postupy pro konstrukci, přípravu a použití vzorků s předem vytvořenou trhlinou pro zjišťování náchylnosti ke korozi za napětí. Doporučení týkající se vzorků s vrubem jsou uvedeny v příloze A. Termín kov se v této části ISO 7539 používá i pro slitiny. ČSN ISO 7539-6 (03 8172) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN ISO 7539-6 (038172)
Katalogové číslo 16151
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963161518
Změny a opravy Z1 2.96t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 7539-6 (038172)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7539-1 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

ČSN EN ISO 7539-10 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

ČSN EN ISO 7539-11 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

ČSN EN ISO 7539-6 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

ČSN EN ISO 7539-7 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

ČSN EN ISO 7539-8 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

ČSN EN ISO 7539-9 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

ČSN ISO 7539-2 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

ČSN ISO 7539-3 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

ČSN ISO 7539-4 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

ČSN ISO 7539-5 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C