ČSN 46 2300-5 (462300) Zrušená norma

Olejnatá semena. Část 5: Semeno lnu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 2300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Semeno řepky, Část 3 Semeno máku, Část 4 Semeno hořčice, Část 5 Semeno lnu, Část 6 Semeno slunečnice, Část 7 Semeno sóji. Tato čtvrtá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene lnu olejného i přadného (Linum usitatissimum L.), určeného na výrobu olejů. Neplatí pro osivo. Za pozornost stojí zezávazněné kapitoly: kap. 3 - Technické požadavky a to pokud jde o nečistoty a základní hodnoty semene lnu. Zezávazněný Čl.3.1 stanoví, co se považuje za příměsi, čl.3.2 co se započítává do základního semene lnu. Kap.4 - "Zdravotní nezávadnost". Zezávazněný čl.4.1 stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí semeno lnu odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále zezávazněný čl.4.2 určuje: "Semeno lnu musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích škůdců a pachů. Nesmí obsahovat naplesnivělá a plesnivá semena. Nesmí pro zpracování na výrobky pro lidskou výživu být chemicky konzervováno." V kap. 5 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny znaky jakosti semene lnu. Nás zajímající zezávazněný údaj se týká min. obsahu tuku při vlhkosti semene 9 % - nejméně 33 %. ČSN 46 2300-5 byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN 46 2300-5 (462300)
Katalogové číslo 16232
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963162324
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN 46 2300-5 (462300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 2300-1 (462300)
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 2300-2 (462300)
Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky

ČSN 46 2300-3 (462300)
Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku

ČSN 46 2300-4 (462300)
Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

ČSN 46 2300-6 (462300)
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

ČSN 46 2300-7 (462300)
Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 462300-5
  • ČSN 46 23 00-5