ČSN 46 2300-2 (462300) Zrušená norma

Olejnatá semena. Část 2: Semeno řepky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 2300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Semeno řepky, Část 3 Semeno máku, Část 4 Semeno hořčice, Část 5 Semeno lnu, Část 6 Semeno slunečnice, Část 7 Semeno sóji. Tato druhá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene řepky olejky (Brassica napus L. var. napus), určeného na výrobu olejů. Podle této norma se posuzuje také semeno řepice ozimé [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs] pokud je určeno na výrobu olejů. Neplatí pro osivo. Podle výchozí odrůdy řepky se rozlišují dva tržní druhy. Za pozornost stojí zezávazněné kapitoly: kap. 3 - Technické požadavky a to pokud jde o nečistoty a základní hodnoty řepky. Zezávazněný Čl.3.1 stanoví, co se považuje za nečistoty anorganické a organické. Kap.4 "Zdravotní nezávadnost". Zezávazněné čl.4.1 stanoví "Kromě požadavků stanovených v této normě musí semeno řepky odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010" a čl.4.2 "Semeno řepky musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a škůdců. Nesmí obsahovat zrna naplesnivělá a plesnivá, pro zpracování na výrobky pro lidskou výživu nesmí být chemicky konzervováno". V kap. 5 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny a zezávazněny znaky jakosti semene řepky. Nás zajímající údaj se týká max. obsahu kyseliny erukové v tuku (nejvýše 2 %) a obsah tuku (nejméně 36,0 %). ČSN 46 2300-2 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 46 2317 z 26.9.1980.

Označení ČSN 46 2300-2 (462300)
Katalogové číslo 16229
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963162294
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN 46 2300-2 (462300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 2300-1 (462300)
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 2300-3 (462300)
Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku

ČSN 46 2300-4 (462300)
Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

ČSN 46 2300-5 (462300)
Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu

ČSN 46 2300-6 (462300)
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

ČSN 46 2300-7 (462300)
Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 462300-2
  • ČSN 46 23 00-2