ČSN ISO 7583 (038007) Zrušená norma

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin. Slovník

ČSN ISO 7583 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin. Slovník
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7583:1986. Definuje termíny týkající se anodicky oxidovaného hliníku. Poznámka: Vedle termínů ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině a ruštině) obsahuje tato mezinárodní norma ISO 7583 také příslušné termíny a definice v němčině a italštině. Tyto termíny byly do normy včleněny na přání technické komise ISO/TC 79 a jsou zveřejněny na zodpovědnost členských organizací Spolkové republiky Německa, resp. Itálie. Za termíny a definice platné v rámci ISO lze však považovat pouze verze v oficiálních jazycích ISO. V ČSN ISO 7583 je česky a dále (v oficiálních jazycích ISO) tj. anglicky, francouzsky a rusky a navíc německy, italsky a slovensky uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 135 hesel. ČSN ISO 7583 (03 8007) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN ISO 7583 (038007)
Katalogové číslo 16092
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963160924
Norma byla zrušena k 1. 10. 2019
a nahrazena ČSN ISO 7583 (038007)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)