ČSN ISO 4588 (668517) Zrušená norma

Lepidla. Příprava kovových povrchů pro lepení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4588:1989. Popisuje používané postupy pro laboratorní přípravu kovových povrchů pro lepení a jejich hodnocení. Mechanické opracování, jako např. otryskání pískem, je obecně použitelné, nelze však předepsat jeden způsob chemického očištění, aby byl použitelný pro všechny kovy. Norma uvádí několik metod a uživatel má tak výběr při volbě způsobu vhodného opracování povrchu pro určitý kov. Popsané opracování povrchu zahrnuje čištění a odmašťování rozpouštědly, mechanické čištění (odírání) a chemické čištění (leptání). Pokud se použijí tyto postupy kombinovaně, jejich pořadí by mělo být následující: očištění rozpouštědlem (odstranění hrubších nečistot), potom oděr a nakonec leptání (pro dosažení optimálního povrchu pro lepení). Možno ovšem použít i jiné pořadí. Norma obsahuje tučně vytištěné následující upozornění: Popsané postupy detailně nevystihují všechna opatření, která je nutno zajistit pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Z hlediska nebezpečné povahy některých použitých chemikálií je nutno do pracovních postupů zabudovat národní a místní požadavky pro bezpečnou manipulaci a likvidaci odpadu při práci s těmito materiály. V čl.3.3.2, který se týká odmašťování organickými rozpouštědly je stanoveno: "Pokud nelze použít způsob odmaštění parami, použije se 1,1,1-trichlorethan nebo jiné vhodné rozpouštědlo." Podobně je popsáno odírání a leptání. U žádného z postupů není upozorněno na možná nebezpečí pro zdraví. Podobně (pouze technicky), jsou popsány postupy, používané pro různé typy kovů. ČSN ISO 4588 (66 8517) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN ISO 4588 (668517)
Katalogové číslo 16094
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963160948
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 13887 (668517)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)