ČSN ISO 7954 (560087) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7954:1987. Určuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu životaschopných kvasinek a plísní ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo krmení zvířat; jsou založeny na technice počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C. Podstata zkoušky: Očkuje se určitý objem zkušebního vzorku, je-li výrobek tekutý, u ostatních výrobků se očkuje určený objem výchozí suspenze. Inokulum v Petriho miskách se zalévá určenou selektivní kultivační půdou. Stejně se postupuje při očkování desetinásobných ředění zkušebního vzorku nebo výchozí suspenze. Naočkované plotny se inkubují aerobně při 25 °C po tři, čtyři nebo pět dnů. Počet kvasinek a plísní v gramu nebo v mililitru vzorku se stanoví z počtu kolonií vyrostlých na plotnách z ředění zvolených tak, aby počty těchto kolonií poskytly hodnotitelný výsledek. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7954 (56 0087) byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 56 0087 (obsahuje ST SEV 4251-83) /jiné číslo, stejný třídicí znak/ z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 7954 (560087)
Katalogové číslo 16095
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963160955
Změny a opravy opr. 4.94
Norma byla zrušena k 1. 2. 2009
a nahrazena ČSN ISO 21527-1 (560650), ČSN ISO 21527-2 (560650)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)