ČSN ISO 21527-1 (560650)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

ČSN ISO 21527-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 21527 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu živých kvasinek a plísní ve výrobcích určených pro lidskou spotřebu nebo pro krmení zvířat, které mají aktivitu vody vyšší než 0,95 (vejce, maso, mléčné výrobky (s výjimkou sušeného mléka), ovoce, zelenina, čerstvé těstoviny apod.), pomocí techniky počítání kolonií vyrostlých při 25 °C _ 1 °C. Tato část ISO 21527 neumožňuje stanovení spor plísní. Ani identifikace plísní ani vyšetření potravin na mykotoxiny nespadají do předmětu této části ISO 21527. Metoda specifikovaná v této části ISO 21527 není vhodná pro stanovení počtu termorezistentních hub, jako jsou Byssochlamys bulva nebo Byssochlamys nivea v konzervovaném ovoci a zelenině.

Označení ČSN ISO 21527-1 (560650)
Katalogové číslo 82562
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963825625
Tato norma nahradila ČSN ISO 7954 (560087) z května 1994
ČSN ISO 7698 (560123) z června 1996
ČSN ISO 13681 (560128) z srpna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN EN ISO 7218 (560103)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ČSN 56 9609 (569609)
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

ČSN EN ISO 6888-1 (560089)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

ČSN ISO 4832 (560085)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

Další příbuzné normy

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95