ČSN EN ISO 4833-1 (560083)

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN EN ISO 4833-1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 4833 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu mikroorganismů, které jsou schopny růst a tvořit kolonie v pevné půdě po aerobní inkubaci při 30 °C.
Tato část normy ISO 4833 je použitelná pro:
1) výrobky, které vyžadují spolehlivé stanovení počtu, je-li specifikován nízký limit detekce (pod 102/g nebo 102/ml u tekutého vzorku nebo pod 103/g u pevných vzorků);
2) výrobky, u nichž se očekávají šířící se kolonie, které by mohly zakrýt kolonie jiných organismů, např. u mléka a mléčných výrobků, které by mohly obsahovat šířící se Bacillus spp.
Použitelnost této části ISO 4833 na vyšetření určitých fermentovaných potravin a krmiv je omezená a může být vhodnější použít jiná média nebo inkubační podmínky. Tato metoda však může být na takové výrobky použita, i když je možné, že převažující mikroorganismy v těchto výrobcích nejsou zjištěny efektivně.
U některých potravin může metoda specifikovaná v této části ISO 4833 poskytnout výsledky odlišné od výsledků získaných při použití metody specifikované v ISO 4833-2.

Označení ČSN EN ISO 4833-1 (560083)
Katalogové číslo 95139
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963951393
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4833 (560083) z listopadu 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 4833-2 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN ISO 21527-1 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

ČSN ISO 4832 (560085)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4833-2 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C