1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 16649-2 (560079)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

ČSN ISO 16649-2 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje horizontální metodu stanovení počtu b-glukuronidázopozitivních Escherichia coli ve výrobcích určených k lidské výživě a ke krmení zvířat. Využívá techniku počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na pevné půdě obsahující chromogenní substrát pro průkaz enzymu b-D-glukuronidázy. Ve srovnání s metodami zkoušení pro stanovení počtu E. coli založenými na průkazu indolu, který produkují i patogenní kmeny E. coli, poskytuje. metoda, jak ji specifikuje tato norma, výsledky přesnější v tom smyslu, že jsou jí zachyceny pouze kmeny E. coli, které jsou považovány za nepatogenní a lze je proto přesněji interpretovat jako indikátorové bakterie. Tato část normy nezahrnuje resuscitaci jako krok pracovního postupu, proto je snáze proveditelná. Oproti části 1 této normy část 2 nevyžaduje použití speciálních membrán nezbytných právě pro resuscitaci. Zde je použita obvyklá technika zalévání inokula selektivní půdou. Kromě toho výsledky získané podle této části normy jsou obecněji použitelné pro porovnání s numerickými limity zejména pro finální výrobky, tj. s kvantitativními mikrobiologickými požadavky na potraviny, neboť ty se až na vzácné výjimky stanovují bez zohlednění resuscitovaných bakterií. Přitom detekce b-D -glukuronidázy za podmínek v normě popsaných implikuje obecně přijatý předpoklad, že růst ß-D-glukuronidázopozitivních bakterií jiných než E. coli je inhibován, a to současně se uplatňujícím selekčním tlakem žlučových solí obsažených v selektivní půdě a relativně vysokou kultivační teplotou 44 °C.

Označení ČSN ISO 16649-2 (560079)
Katalogové číslo 67127
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963671277
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 4833-1 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN EN ISO 4833-2 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16649-3 (560079)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

ČSN ISO 16649-1 (560079)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu