ČSN EN 203-1 (061901) Zrušená norma

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 203-1:1992. Stanoví požadavky na bezpečnost spotřebičů plynných paliv pro provozy společného stravování, které jsou vybaveny ejekčními atmosférickými hořáky. Norma obsahuje rovněž příslušné způsoby zkoušení. Podle této normy zahrnuje termín "bezpečnost" nejen bezpečnost z hlediska plynárenské techniky, nýbrž celkovou bezpečnost spotřebiče v průběhu normálního provozu při přípravě pokrmů a vaření. V této normě jsou zahrnuty pouze spotřebiče provedení A a B1 ( spotřebiče s odvodem spalin účinkem přirozeného tahu). Tato norma platí pro všechny spotřebiče určené k přípravě a vaření pokrmů v provozech společného stravování s výjimkou spotřebičů vybavených hořáky s úplným předmísením, rovněž provedení B2 (bez usměrňovače tahu). Vedle rozsáhlé názvoslovné části stojí za pozornost požadavky na konstrukci (kap. 2) a požadavky na provozní vlastnosti (kap. 3), kde jsou normalizovány požadavky na tyto vlastnosti: Bezpečnost provozu. Únik nespáleného paliva. Ochrana proti nebezpečí požáru. Ochrana proti nebezpečí popálení. Pojistka plamene. Úroveň spalování. V kap. 4 (zkoušení) jsou pak předepsané zkoušky, mj. také pro výše zmíněné vlastnosti. Kap. 5 obsahuje požadavky na značení a kap. 6 požadavky na údaje o výrobku. Odlišné podmínky jednotlivých států jsou soustředěny do kap.7. za pozornost stojí 10 tabulek (většinou se vztahujících ke kap. 7) a 7 obrázků. ČSN EN 203-1 (06 1901) byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 06 1901 z 23.11.1987.

Označení ČSN EN 203-1 (061901)
Katalogové číslo 16145
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963161457
Změny a opravy A1 4.97t, A2 9.99t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 203-1 (061901)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 203-2-1 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

ČSN EN 203-2-10 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

ČSN EN 203-2-11 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

ČSN EN 203-2-2 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

ČSN EN 203-2-3 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

ČSN EN 203-2-4 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

ČSN EN 203-2-6 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

ČSN EN 203-2-7 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

ČSN EN 203-2-8 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

ČSN EN 203-2-9 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

ČSN EN 203-3 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska