Třída 0619 - Topná a varná zařízení na plynná paliva pro průmyslové použití

Zobrazit obsah třídy 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-1 (061901) - červenec 2022

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

590 Kč

ČSN EN 203-1 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - červenec 2022

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 203-2-1 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky a hluboké pánve (wok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - září 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-11 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

190 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - červenec 2022

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN 203-2-2 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - červenec 2022

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN 203-2-4 +A1 (061901) - červen 2024 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

190 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - říjen 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

230 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

190 Kč

ČSN EN 203-3 (061901) - leden 2010

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

190 Kč

ČSN EN 15181 +A1 (061905) - listopad 2020 aktuální vydání

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - duben 2020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 12669 (061920) - březen 2001

Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů

590 Kč

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 395 Kč

ČSN 06 1950 (061950) - květen 1991

Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

440 Kč
foo