1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 06 1950 (061950)

Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

ČSN 06 1950 Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení, tepelných zařízení na plynná paliva, používaných pro různé technologické účely v průmyslu, v zemědělství, ve službách, a částí na plynná paliva kombinovaných tepelných zařízení používaných pro technologické účely. Platí i pro zařízení z dovozu. Norma neplatí pro: tepelná zařízení, určená pro spalování hořlavých plynů, které nejsou plynnými palivy ve smyslu ČSN 38 5502 a pro konstrukci, výrobu, zkoušení a provoz průmyslových plynových pecí, používaných v hutnickém, strojírenském, chemickém, sklářském a cihlářském průmyslu. Zařízení vyrobená před nabytím účinnosti této normy se nemusí upravovat. Rozsáhlá technická norma (48 stran) už ve všeobecné části (čl. 52 o technické dokumentaci) požaduje upozornění na příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy. Část technické požadavky, vedle drobnějších odkazů v některých článcích na zajištění potřebné bezpečnosti, obsahuje zvláštní - poměrně rozsáhlou - kapitolu: Provoz, bezpečnost a ochrana životního prostředí. V této kapitole, a to v čl. 94 až 123, jsou normalizovány zejména požadavky na plynovou bezpečnost, např. požadavky na bezpečné zapálení paliva, na hlídání plamene, bezpečné vypnutí, pojistky plamene, a další. čl. 116 se požaduje max. hladina zvuku A při provozu zařízení 85 dB(A). Dále jsou normalizovány požadavky na povrchové teploty a v čl. 119 síly pro ovládání celkem 11 ovládačů, a to od 2,5 do 200 N jednak podle druhu ovládače, jednak podle toho, jakým způsobem jsou obsluhovány. Vysloveně ekologické požadavky normalizovány nejsou. Snad se ochranou životního prostředí rozumí ochrana před haváriemi (pojistky plamene, stálost plamene apod.). Konečně jsou stanoveny požadavky i na elektrickou bezpečnost. V části o zkoušení se např. normalizuje max. obsah CO ve spalinách na ±5.10-5 a dále zkoušky k některým normalizovaným technickým požadavkům. Pokud jde o hluk, je jeho měření věnován čl. 188. Odkazuje se v něm na ČSN 01 1603, ČSN 01 1604, ČSN 01 1605 a ČSN 01 1606. Za pozornost stojí v Dodatku uvedený soubor hygienických a bezpečnostních předpisů, platných v době schválení normy. ČSN 06 1950 byla schválena 10.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992.

Označení ČSN 06 1950 (061950)
Katalogové číslo 24783
Cena 440 Kč440
Datum schválení 10. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963247830
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 19 50
  • ČSN 061950
  • ČSN 06 19 50 : 1991
  • ČSN 061950:1991
  • ČSN 06 1950:1991