ČSN 33 1600 (331600) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 4 až 6 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Státního odborného technického dozoru ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí (dále jen nářadí) pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí. Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly nářadí během jeho používání, odlišné od požadavků základní ČSN 33 1500. Normu je možno použít též pro kontroly a zkoušky elektrického ručního nářadí po opravách podle čl.2.7 ČSN 33 1500:1990. Norma především dělí nářadí podle používání (pro občasné, krátkodobé a dlouhodobé práce) a podle toho pak stanovuje zpravidla různé požadavky na rozsah zkoušek a kontrol (kap.5.). ČSN 33 1600 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 34 3880 z 5.2.1960 a ČSN 34 3881 z 14.10.1964.

Označení ČSN 33 1600 (331600)
Katalogové číslo 16227
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963162270
Změny a opravy Oprava 1 6.07t, Z1 11.09t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2010
a nahrazena ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 16 00
  • ČSN 331600
  • ČSN 33 16 00 : 1994
  • ČSN 331600:1994
  • ČSN 33 1600:1994