ČSN ISO 6750 (277805) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Provedení a obsah příruček

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6750:1984. Stanovuje všeobecná pravidla nezbytná pro přípravu a provedení příruček strojů pro zemní práce, definovaných v ČSN ISO 6165. Norma, v kapitole 4, stanoví velmi podrobně obsah příručky řidiče. Z něho vyjímáme: Čl.4.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny. Musí obsahovat následující typická ustanovení: a) týkající se stroje (např. zaklínování kol, mazání se nesmí provádět za chodu motoru); b) týkající se pracoviště (např. nezastavovat stroj na svahu, který je náchylný k sesuvu); c) týkající se zabezpečení stroje za účelem předcházení náhodnému uvedení do pohybu, nastartování motoru, atd.; d) týkající se pracovního oděvu (např. nosit ochrannou přilbu, nenosit olejem promaštěné nebo poškozené šaty). Norma dále v kapitole 5 stanoví obsah příručky pro mazání. Z něj vyjímáme: Čl.5.3 Bezpečnost při mazání. Normalizuje tato bezpečnostní opatření: všeobecná doporučení se zřetelem na bezpečnost při mazání stroje (např. neprovádět mazání u strojů, které nejsou zaparkovány podle pokynů výrobce); dále opatření k prevenci požáru; konečně opatření chránící osobu provádějící údržbu před poraněním horkým olejem nebo nebezpečnou chemikálií. Norma konečně v kapitole 6 stanoví obsah příručky pro údržbu. Z ní opět vyjímáme: Čl.6.2 Bezpečnost při údržbářských pracích. Typická opatření, která by měla být zahrnuta pro upozornění řidiče a čety pojízdné dílny, jsou následující: a) se zřetelem na stroj (např. zaklínování stroje, zaparkování, atd.); b) se zřetelem na stanoviště ( např. nepracovat na stroji na svahu, který je náchylný k sesuvu atd.); c) nutnost přesvědčit se, že lopaty a radlice atd. jsou položeny na zemi a nebo zablokovány v poloze. Kromě toho obsahuje norma v kapitole 7 obsah příručky náhradních dílů a v kapitole 8 obsah dílenské příručky. ČSN ISO 6750 (27 7805) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN ISO 6750 (277805)
Katalogové číslo 16247
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963162478
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN ISO 6750 (277805)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)