ČSN EN ISO 13850 (833311) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci.
Norma platí na všechna strojní zařízení, kromě: - strojů, u kterých by opatření nouzového zastavení nesnižovala riziko;
- přenosných v rukou držených strojů a ručně vedených strojů.
Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění, krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být součástí funkce nouzového zastavení.


2007-04-18Ing. Karel Škréta vedoucí AO VÚBP PrahaVyřizuje: V. Svoboda

Označení ČSN EN ISO 13850 (833311)
Katalogové číslo 78822
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963788227
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 13850 (833311)
Tato norma nahradila ČSN EN 418 (833311) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)