ČSN EN ISO 13850 (833311) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci.
Norma platí na všechna strojní zařízení, kromě strojů, u kterých by opatření nouzového zastavení nesnižovala riziko a u přenosných v rukou držených strojů a ručně vedených strojů.
Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění, krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být součástí funkce nouzového zastavení.
Norma nahrazuje ČSN EN ISO 13850 z června 2007.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.V Praze dne 30.10.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN ISO 13850 (833311)
Katalogové číslo 82462
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963824628
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 13850 (833311)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13850 (833311) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)