ČSN (normy i změny) z ledna 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0166 (010166) - leden 1993

Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4615 (024615) - leden 1993

Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadová s kosoúhlým stykem sdružená. Technické předpisy

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0240 (070240) - leden 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94t, Z2 8.95t, Z3 6.96t, Z4 3.97t, Z5 12.97t, Z6 7.99t, Z7 2.00t, Z8 9.00t, Z9 3.02t

858 Kč

ČSN EN 226 (075855) - leden 1993

Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla

125 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN ISO 8011 (105051) - leden 1993

Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

770 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 5169 (200053) - leden 1993

Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání

125 Kč

ČSN ISO 2912 (204680) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vícevřetenové hlavy. Rozměry skříní a hnacího hřídele

125 Kč

ČSN ISO 3476 (204691) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací pera a příruby pro připojení vícevřetenových hlav

65 Kč

ČSN ISO 3371 (204701) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Otočné stoly a vícestranné střední podstavce pro otočné stoly

125 Kč

ČSN ISO 3610 (204708) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konzoly.

65 Kč

ČSN ISO 3589 (204712) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Stojany s vedením

65 Kč

ČSN ISO 3970 (204713) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Stojany s vedením a přírubou

65 Kč

ČSN ISO 3408-2 (205710) - leden 1993

Kuličkové šrouby. Část 2: Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání. Metrická řada

65 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 5419 (220015) - leden 1993

Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.

340 Kč

ČSN ISO 3467 (221471) - leden 1993

Strojné kuželové výstružníky s kuželovitosťou 1:50 s kuželovou stopkou Morse

65 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN ISO 298 (243310) - leden 1993

Obrábacie stroje. Upínacie hroty. Rozmery vzájomnej vymeniteľnosti

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 938 (268620) - leden 1993

Bezmotorové vozíky. Ruční zdvižné vozíky pro manipulaci s přepravními plošinami. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 1756 (268621) - leden 1993

Bezmotorové vozíky. Přepravní plošiny. Hlavní rozměry

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2040 (332040) - leden 1993

Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 115-5 (358191) - leden 1993

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 5: Dílčí norma. Neproměnné přesné rezistory

230 Kč

ČSN IEC 115-5-1 (358191) - leden 1993

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné přesné rezistory. Úroveň vyhodnocení: E

190 Kč

ČSN IEC 393-2-1 (358195) - leden 1993

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních. Část 2: Vzorová předmětová specifikace. Potenciometry s vodicím šroubem a otočné dolaďovací potenciometry. Úroveň vyhodnocení: E

230 Kč

ČSN IEC 748-20 (358798) - leden 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 20: Kmenová norma pro vrstvové integrované obvody a hybridní integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.97t

465 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5061 (395061) - leden 1993

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 3115 (423115) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3115 CuSn5

65 Kč

ČSN 42 3119 (423119) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3119 CuSn10

65 Kč

ČSN 42 3120 (423120) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3120 CuSn10P1

65 Kč

ČSN 42 3121 (423121) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3121 CuSn10Pb5

65 Kč

ČSN 42 3122 (423122) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3122 CuSn10Pb10

65 Kč

ČSN 42 3123 (423123) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3123 CuSn12

65 Kč

ČSN 42 3135 (423135) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3135 CuSn5Pb5Zn5

65 Kč

ČSN 42 3137 (423137) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3137 CuSn8Pb3Zn6

65 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1355 (441355) - leden 1993

Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku

190 Kč

ČSN ISO 4296-1 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

230 Kč

ČSN ISO 4296-2 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

190 Kč

ČSN 44 2065 (442065) - leden 1993

Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6540 (461016) - leden 1993

Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

262 Kč

ČSN ISO 6541 (461017) - leden 1993

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0528 (640528) - leden 1993

Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.

65 Kč

ČSN 64 0532 (640532) - leden 1993

Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu

125 Kč

ČSN 64 0533 (640533) - leden 1993

Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C

65 Kč

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6333 (656333) - leden 1993

Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1080/změna Z1 (721080) - leden 1993

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 6112 (726112) - leden 1993

Vysocehlinité žáruvzdorné tvarové výrobky. Společná ustanovení

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 9052-1 (730505) - leden 1993

Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

125 Kč

ČSN 73 7501 (737501) - leden 1993

Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

230 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6930 (746930) - leden 1993

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 5810 (805810) - leden 1993

Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

157 Kč