ČSN ISO 3381 (280104) Zrušená norma

Akustika. Měření vnitřního hluku kolejových vozidel

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3381:1976. Stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a porovnatelných výsledků měření hladin hluku a hlukového spektra uvnitř všech druhů kolejových vozidel nebo uvnitř vozidel ostatních typů vedených při pohybu po kolejové dráze. Výsledků může být například použito jednak k porovnání různých vozidel na normalizovaném úseku trati, jak je specifikováno v této normě, dále k charakterizování akustické pohody uvnitř těchto vozidel a konečně k sestavení programu přesnějších měření pro účely studia snižování hluku. POZNÁMKY: 1. Zkušební metody stanovené v této mezinárodní normě jsou technické metody odpovídající definici v ISO 2204. Je třeba poznamenat, že frekvenční analýza je vyžadována pouze pro typové zkoušky.2. Při výskytu impulsního hluku je nutno použít impulsního zvukoměru. K hodnotám, měřeným podle této normy, jakož i k přístrojům a podmínkám měření, je třeba zejména uvést: a) Veškeré odečty hodnot na zvukoměru se uskutečňují na charakteristice "rychle" ("fast"). b) Hodnoty měřené ve všech měřících bodech při typové i kontrolní zkoušce jsou hladiny zvuku A, LA, vyjádřené v dB. c) Při spektrální analýze prováděné ve vybraných měřících bodech u typové zkoušky jsou měřené hodnoty hladiny akustického tlaku v dB v oktávových a třetinooktávových pásmech. d) Zvukoměr musí odpovídat IEC 651. e) Při měření spekter hluku musí filtry odpovídat publikaci IEC 225. f) Zkušební prostor pro jedoucí vozidla musí být takový, aby zvuk vyzařovaný vozidlem do venkovního prostoru přispíval vnitřnímu hluku pouze odrazy od tratě a nikoliv odrazy od budov, stěn a osamocených objektů v blízkosti tratě. g) Místo typové zkoušky stojícího vozidla musí být vybráno tak, aby hladina hluku pozadí vážená křivkou A byla ve stojícím vozidle, při všech vypnutých hlavních a pomocných zařízeních, nejméně o 10 dB nižší než hladina hluku zjištěná ve vozidle v průběhu zkoušky. Norma jinak obsahuje velmi podrobná ustanovení k prováděnému měření. ČSN ISO 3381 (28 0104) byla vydána v lednu 1993. Nahradila - spolu s ČSN ISO 3095 - ČSN 28 0104 z 1.9.1986 a ČSN 28 1304 z 30.6.1975.

Označení ČSN ISO 3381 (280104)
Katalogové číslo 28577
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285771
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 3381 (281531)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)