ČSN 44 1322 (441322) Zrušená norma

Tuhá paliva. Stanovení skutečné hustoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení skutečné hustoty černých a hnědých uhlí, lignitů a briket. Podstata zkoušky: Metoda je založena na stanovení hmotnosti a objemu analytického vzorku paliva zvážením na vzduchu a v pyknometrické kapalině. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Podle čl.4.1 je pyknometrická kapalina 96 % methanolem nebo destilovanou vodou. Proto jsou v Příloze A (informativní) k normě stručně uvedena opatření na ochranu zdraví především při práci s methanolem. ČSN 44 1322 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 44 1322 z 20.12.1967.

Označení ČSN 44 1322 (441322)
Katalogové číslo 28591
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285917
Změny a opravy Z1 1.01t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 22
  • ČSN 441322
  • ČSN 44 13 22 : 1993
  • ČSN 441322:1993
  • ČSN 44 1322:1993