ČSN IEC 150 (340878) Zrušená norma

Skúšanie a overovanie ultrazvukových terapeutických zariadení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 150:1963. Týká se zařízení používaných pro terapeutické účely. Tato zařízení se skládají z generátoru vysokofrekvenční elektrické energie a měniče, obvykle v tvaru disku z piezoelektrického materiálu, který mění tuto energii na ultrazvuk. Měnič je umístěný v držáku navrhnutém tak, aby lokálně vyzařoval ultrazvuk do lidského těla. Měnič a připojené části s pouzdrem se nazývají léčebná hlavice. Norma uvádí vhodnou metodu kalibrování intenzity a rozložení ultrazvukového paprsku vyvinutého tímto zařízením a má umožnit nejen výrobcům, ale i kontrolním orgánům, aby vytvořili vlastní označení, jak je uvedeno dále v této normě. Norma se týká jen ultrazvukového terapeutického zařízení, které používá ploché kruhové měniče v souladu s obvyklým použitím. Kdyby se v budoucnu začaly používat jiné měniče, byly by k této normě vydány přiměřené předpisy. Norma se týká jen fyzikálních charakteristik zařízení. Terapeutické hodnoty a způsob použití se neberou v úvahu. Jsou normalizovány např. tyto akustické charakteritiky: Účinný akustický výkon léčebné hlavice je časový průměr akustického výkonu, vyzařovaného z léčebné hlavice v přímém směru do přibližně volného pole ve vodě při obvyklých podmínkách. Je vyjádřen ve wattech. Účinná intenzita ultrazvuku vyzařovaného z léčebné hlavice je podíl účinného akustického výkonu a účinné vyzařovací plochy. Je vyjádřena ve wattech na cm2 (W/cm2). Dále jsou normalizovány požadavky na bezpečnost a ovládání: Obsahují - bohužel - jen dva články tohoto znění: 4.1 Měřič na indikaci účinného akustického výkonu nebo účinné intenzity anebo obou dvou, může být umístěn na generátoru ve formě měřiče anebo regulačního zařízení kalibrovaného výkonu.4.2 Ultrazvukové terapeutické zařízení musí vyhovovat příslušným normám o bezpečnosti práce. Konečně jsou normalizovány např. tolerance, způsoby kalibrování a další. Za pozornost stojí příloha, kde je uvedena technika měření a literatura. ČSN IEC 150 (34 0878) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN IEC 150 (340878)
Katalogové číslo 28520
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285207
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004