ČSN ISO 8216-0 (656501) Zrušená norma

Ropné výrobky. Paliva (třída F). Klasifikace. Část 0: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8216/0:1986. Tato část ISO 8216 určuje obecnou klasifikaci ropných paliv a označuje se písmenem F. V závislosti na typu paliva je do třídy F zařazeno 5 kategorií paliv. Podrobná klasifikace, s ohledem na doplňující podmínky použití, typ, vlastnosti nebo charakteristiky určí skupiny výrobků v každé kategorii a bude obsažena v jednotlivých dalších částech této normy, pokud budou potřebné. Norma obsahuje prakticky pouze tabulku klasifikace ropných paliv (třída F):
+-- ---------------------------------------------------------+
¦Skupina¦ Charakteristika paliva ¦
+-------+---------------------------------------------------¦
¦ ¦ Plynná paliva: ¦
¦ G ¦ Plynná paliva ropného původu, obsahující převážně ¦
¦ ¦ methan a/nebo ethan. ¦
+-------+---------------------------------------------------¦
¦ ¦ Zkapalněná plynná paliva: ¦
¦ L ¦ Plynná paliva ropného původu, obsahující převážně ¦
¦ ¦ propan-propen a/nebo butan- buten. ¦
+-------+---------------------------------------------------¦
¦ ¦ Destilátová paliva: 1/ ¦
¦ ¦ Paliva ropného původu kromě zkapalněných ¦
¦ D ¦ uhlovodíkových plynů. Benzíny, petroleje, plynové ¦
¦ ¦ oleje a motorové nafty. ¦
¦ ¦ Těžké destiláty mohou obsahovat malá množství ¦
¦ ¦ zbytků. ¦
+-------+---------------------------------------------------¦
¦ ¦ Zbytková paliva: 2/ ¦
¦ R ¦ Ropná paliva, obsahující zbytkové frakce ¦
¦ ¦ z destilace. ¦
+-------+---------------------------------------------------¦
¦ ¦ Ropné koksy: ¦
¦ C ¦ Tuhá paliva ropného původu, získaná ¦
¦ ¦ krakováním, obsahující převážně uhlík. ¦
+----------------------------------------- ------------------+

1/ Paliva kategorie D mohou být získána nejen přímou destilací, ale i krakováním, alkylací atd.
2/ V této klasifikaci se zbytkovým palivem rozumí zbytková paliva neobsahující syntetické složky. ČSN ISO 8216/0 (65 6501) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 8216-0 (656501)
Katalogové číslo 32045
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963320458
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)