ČSN 04 6508 (046508) Zrušená norma

Zlievárenské zariadenia. Kokilové lejacie stroje. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je podle 3 § zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro sériově vyráběné, modernizované a nověprojektované kokilové licí stroje. Zásadní požadavky bezpečnosti práce jsou obsaženy v kap. 2 "Všeobecné požadavky" Podrobnosti pak obsahuje celá kap. 3 "Bezpečnostní požadavky v prostoru formy". V kap. 2 se stanoví, že (čl.2.1) "konstrukce jedno a vícepolohových kokilových licích strojů musí umožňovat rozmístění ventilačních zařízení účinně odstraňujících prach, plyny a přebytečné teplo bezprostředně z míst jejich tvorby a vylučování". Dále pak (v čl.2.2), že "u linek kokilového lití je třeba pamatovat na mechanizaci všech operací, spojených se škodlivými a obtížnými pracovními podmínkami". Dále pak v kap. 3 se např. (v čl.3.1) stanoví, že "stroje musí umožňovat úplné uzavření jednotlivých částí formy". Dále (v čl.3.2), že "postupnost provádění technologických operací se musí zabezpečovat blokováním...." A konečně např. (v čl.3.8), že "stoly kokilových licích strojů musí umožňovat bezpečné upevnění forem...." Poměrně stručná norma má v cit. kap. 2 celkem 2 a kap. 3 celkem 9 požadavků. ČSN 04 6508 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ON 04 6508 z 17.6.1985.

Označení ČSN 04 6508 (046508)
Katalogové číslo 28495
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963284958
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 04 65 08
  • ČSN 046508
  • ČSN 04 65 08 : 1993
  • ČSN 046508:1993
  • ČSN 04 6508:1993