ČSN EN ISO 291 (640204) Zrušená norma

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 291:1997. Evropská norma EN ISO 291:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 291:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato evropská norma specifikuje kondicionování a zkoušení všech plastů a všech typů zkušebních těles za konstantních atmosférických podmínek, které odpovídají průměrným atmosférickým podmínkám v laboratořích. Zvláštní typy prostředí pro určité zkoušky nebo materiály, nebo prostředí odpovídající zvláštním okolním klimatickým podmínkám, nejsou v této normě obsaženy. Za pozornost stojí v kapitole 2 - Definice, tato definice: "2.4 kondicionování (conditioning): Jedna nebo více operací, které směřují k tomu, aby byl vzorek nebo zkušební těleso uvedeno do rovnovážného stavu ve vztahu k teplotě a vlhkosti". Postup zkoušky a její podstata jsou podrobně popsány. Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví z hlediska hygieny práce. Poznámka recenzenta: Norma má nicméně význam pro přípravu vzorků, resp. pro zkoušení možného negativního účinku normalizovaného výrobku (plasty) na pokožku především z hlediska spotřebitele. ČSN EN ISO 291 (64 0204) byla vydána v září 1998. Nahradila ČSN ISO 291 z ledna 1993.

Označení ČSN EN ISO 291 (640204)
Katalogové číslo 52849
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963528496
Změny a opravy Oprava 1 5.01t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 291 (640204)
Tato norma nahradila ČSN ISO 291 (640204) z ledna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)