ČSN ISO 291 (640204) Zrušená norma

Plasty. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 291:1977. Norma specifikuje kondicionování a zkoušení všech plastů a všech typů zkušebních těles za podmínek blízkých normálním atmosférickým podmínkám. Zvláštní prostředí pro určité typy zkoušek nebo materiálů, nebo prostředí odpovídající zvláštním okolním klimatickým podmínkám, nejsou v této normě obsaženy. Za pozornost stojí pouze nomenklaturní poznámka: Kondicionování: soubor operací, které směřují k tomu, aby byl vzorek uveden do rovnovážného stavu ve vztahu k teplotě a vlhkosti. ČSN ISO 291 (64 0204) byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 64 0204 z 1.12.1979.

Označení ČSN ISO 291 (640204)
Katalogové číslo 32064
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963320649
Norma byla zrušena k 1. 10. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 291 (640204)