ČSN ISO 6784 (731319) Zrušená norma

Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6784:1982. Určuje metodu pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ztvrdlého betonu na zkušebních tělesech, která mohou být vyrobena nebo odebrána z konstrukce. ČSN ISO 6784 (73 1319) byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 73 1319 z 10.1.1968.

Označení ČSN ISO 6784 (731319)
Katalogové číslo 32068
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320687
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN ISO 1920-10 (731319)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)