ČSN ISO 1999 (011620) Zrušená norma

Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku

ČSN ISO 1999 Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma udává metody pro výpočet očekávaného trvalého posunutí hladin prahu slyšení vlivem hluku pro dospělou populaci. Norma tvoří základ výpočtu sluchových ztrát podle různých vztahů, jestliže hladiny prahu sluchu přesahují určitou hodnotu. Norma se vztahuje na hluk slyšitelných kmitočtů (nižších než asi 10 kHz), který má charakter ustáleného, přerušovaného, kolísavého, nepravidelného nebo impulzního hluku. Použití této normy pro okamžité akustické tlaky přesahující 200 Pa (140 dB re 20 µPa) a pro vyšší akustické tlaky se považuje za extrapolaci.
Normu lze používat pro výpočet rizika zhoršující se nedoslýchavosti v důsledku chronické expozice hluku na pracovišti nebo v důsledku jakékoliv každodenní expozice hluku.
Norma nestanovuje kmitočty, kmitočtové kombinace nebo kombinace váhových činitelů, které se mají používat při hodnocení nedoslýchavosti, ani nestanovuje hladiny prahu slyšení, které musí být překročeny, aby vznikla nedoslýchvost.
Informativní příloha A udává postup pro výpočet hladin prahu slyšení v závislosti na věku pro otologicky normální populaci v souladu s ISO 7029. Příloha B uvádí příklad druhé základny údajů a postupu pro výpočet hladin prahu podle věku nechráněné populace. Příloha C uvádí příklad vybraných hodnot hladin prahu slyšení určité nechráněné populace. Příloha D popisuje příklad vyhodnocení rizika slyšení podle této normy. V příloze E jsou uvedeny tabulky příkladů hodnot NIPTS (trvalé posunutí prahu vlivem hluku). Literatura je uvedena v příloze F.

Označení ČSN ISO 1999 (011620)
Katalogové číslo 28490
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963284903
Norma byla zrušena k 1. 5. 2014
a nahrazena ČSN ISO 1999 (011620)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)