ČSN 30 0424 (300424) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické traktory. Technická specifikace zprávy o převrácení traktoru. Bezpečnost práce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje, které mají charakter traktoru, např. malotraktory, nosiče nářadí apod. (dále traktory) a stanoví technickou specifikaci včetně postupu zpracování zprávy při převrácení traktoru. Tato norma nestanoví postup a technickou specifikaci zprávy při ohlašování nehody traktoru nebo pracovního úrazu její obsluhy. Norma obsahuje prakticky jen osnovu "technické specifikace zprávy o převrácení traktoru, která obsahuje tyto části: 1. charakteristika traktoru, 2. charakteristika ochranné konstrukce nebo ochranného zařízení, 3. charakteristika agregovaného nářadí, 4. charakteristika převrácení traktoru, 5. preventivní opatření. Konečně obsahuje postup při zpracování zprávy. ČSN 30 0424 byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN 30 0424 (300424)
Katalogové číslo 28518
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285184
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 04 24
  • ČSN 300424
  • ČSN 30 04 24 : 1993
  • ČSN 300424:1993
  • ČSN 30 0424:1993