ČSN IEC 761-5 (356584) Zrušená norma

Zařízení pro kontinuální monitorování aktivity v plynných výpustích. Část 5: Zvláštní požadavky na monitory tritia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 761-5:1983. Norma platí pro zařízení pro kontinuální monitorování tritia v jakékoliv plynné formě v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí. Zařízení podle této normy splňují tyto funkce: měření koncentrace v plynných výpustích v daném místě a měření změn koncentrace v závislosti na čase a dále sepnutí výstrahy, pokud dojde k překročení nastaveného obsahu tritia v plynné výpusti. Zařízení se může rovněž použít pro stanovení aktivity tritia uvolňované během časového intervalu. Norma stanoví zvláštní požadavky, zahrnující technické vlastnosti a všeobecné zkušební podmínky a uvádí příklady přípustných postupů pro monitory tritia, definované v čl.3. Všeobecné požadavky, technické vlastnosti, zkušební postupy, radiometrické vlastnosti, elektrická a mechanická bezpečnost a vlastnosti okolí jsou uvedeny v ČSN IEC 761-1 (35 6584-1). Norma je rozdělena do 4 kapitol: I. Všeobecně. II. Návrh monitoru tritia. III. Zkušební postupy a IV. Dokumentace. Podrobnosti zejména k zkušebním podmínkám a zkouškách vůbec jsou tabelárně zpracovány na konci textu normy a v Příloze A. Obecná terminologie týkající se detekce a měření ionizujícího záření a přístrojů jaderné techniky je uvedena v IEC 50 (kapitola 381 a 392 částečně zavedeny v ČSN 35 6550) a v IEC 181 (dosud nezavedena). Z definic normalizovaných v ČSN IEC 761-4 vybíráme: Tritium: Není-li stanoveno jinak, zahrnuje "tritium" v této normě tritium v plynných skupenstvích nebo ve formách par, ať již je chemicky vázáno nebo ne. Monitor výpusti tritia: Je zařízení pro kontinuální monitorování tritia v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí. ČSN IEC 761-5 (35 6584) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN IEC 761-5 (356584)
Katalogové číslo 28522
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963285221
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60761-5 (356584)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60761-1 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60761-2 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

ČSN EN 60761-5 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

ČSN IEC 60761-3 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

ČSN IEC 60761-4 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu