ČSN ISO 4869-1 (011640) Zrušená norma

Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu

ČSN ISO 4869-1 Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4869:1990. Určuje subjektivní metodu měření vložného útlumu chráničů sluchu na prahu slyšení. Metoda a postupy jsou navrženy tak, aby se získané hodnoty blížily k maximálním hodnotám útlumu, které nejsou za normálních provozních podmínek dosažitelné. Norma obsahuje významné definice některých pojmů, a to zejména: Chránič sluchu: Zařízení nošené osobou k zabránění nežádoucím sluchovým účinkům z akustických podnětů. POZNÁMKA: Chrániče sluchu mohou obsahovat elektronická zařízení pro komunikaci nebo zařízení navržená tak, že mají aktivní úlohu při snižování hladiny hluku mezi chráničem sluchu a bubínkem. Mušlový chránič: Chránič sluchu skládající se z mušle, která musí být tlačena proti každému boltci, nebo z mušle obklopující boltec, která je tlačena proti hlavě okolo boltce. Mušle mohou být tlačeny proti hlavě speciálním hlavovým obloukem nebo pomocí zařízení připevněného k ochranné přilbě nebo jinému vybavení. Zátkový chránič: Chránič sluchu, nošený ve vnějším zvukovodu (aurální), nebo proti vchodu do vnějšího zvukovodu (semiaurální). Protihluková přilba: Zařízení, které pokrývá podstatnou část hlavy. Práh slyšení: Nejnižší hladina akustického tlaku, při které za předepsaných podmínek dá osoba předem určené procento správných odpovědí detekovaných z opakovaných pokusů. POZNÁMKA: Pro účely této mezinárodní normy je práh slyšení měřen s chráničem a bez chrániče sluchu. Vhodné zkušební podmínky jsou uvedeny v ISO 8253-2, která v ČR do července 1993 nebyla zavedena. Poměrně podrobná norma obsahuje prakticky jen pokyny pro měření, včetně upozornění na nepřesnosti měření (informativní Příloha A) a seznam literatury (informativní Příloha B). ČSN ISO 4869-1 (třídící znak 83 2131) byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 83 2131 z 1.1.1989.

Označení ČSN ISO 4869-1 (011640)
Katalogové číslo 32051
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320519
Změny a opravy Z1 10.95t, opr. 12.95, UR 10.98
Norma byla zrušena k 1. 9. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 4869-1 (011640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4869-1 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

ČSN EN ISO 4869-2 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

ČSN EN ISO 4869-3 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

ČSN EN ISO 4869-4 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem