ČSN ISO 3095 (281304) Zrušená norma

Akustika. Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3095:1975. Stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a vzájemně porovnatelných výsledků měření hladin hluku a jeho spekter, vyzařovaného všemi typy vozidel pohybujících se po kolejích, nebo všemi ostatními typy vozidel vedenými při pohybu po kolejové dráze. V dodatku jsou stanoveny podmínky pro měření hluku výfuku a hluku sání, pro měření hluku stojícího vozidla nebo při zrychlování vozidla, pro měření v nádražích, na mostech, viaduktech a v tunelech. POZNÁMKY: 1. Zkušební metody stanovené v této mezinárodní normě jsou technické metody odpovídající definici v ISO 2204. Je třeba poznamenat, že frekvenční analýza je vyžadována pouze pro typové zkoušky.2. Při výskytu impulsního hluku je nutno použít impulsního zvukoměru. K hodnotám, měřeným podle této normy, jakož i k přístrojům a podmínkám měření, je třeba zejména uvést: a) Všechny odečty hodnot na zvukoměru se uskutečňují na charakteristice "rychle" ("fast", " rapide"). b) Hodnoty, měřené ve všech polohách mikrofonu jak při typové, tak při kontrolní zkoušce, jsou hladiny zvuku A, LA, vyjádřené v decibelech (dB). c) U frekvenční analýzy jsou měřeny hodnoty hladin akustického tlaku v oktávách nebo v třetinách oktáv, vyjádřené v decibelech (dB). Frekvenční analýza se musí provést u typové zkoušky. d) Zvukoměr musí odpovídat IEC 651. e) Při měření spekter hluku musí filtry odpovídat publikaci IEC 225. f) Zkušební prostor musí být takový, aby se vytvořilo mezi zvukovým zdrojem a mikrofonem volné zvukové pole s přesností ±1 dB. g) Během typových zkoušek musí být hladina zvuku A zdrojů hluku v okolí (např. ostatních vozidel či průmyslových zařízení) nejméně o 10 dB nižší než hladina zvuku A měřeného vozidla. Jestliže se provádí analýza hluku, tento rozdíl musí být nejméně 10 dB ve všech použitých pásmech filtrů. Během kontrolního měření musí být hladina zvuku A pozadí nejméně o 3 dB nižší než hladina zvuku A, odečtená během přejezdu vozidla. Norma jinak obsahuje velmi podrobná ustanovení k prováděnému měření. ČSN ISO 3095 (28 1304) byla vydána v lednu 1993. Nahradila - spolu s ČSN ISO 3095 - ČSN 28 0104 z 1.9.1986 a ČSN 28 1304 z 30.6.1975.

Označení ČSN ISO 3095 (281304)
Katalogové číslo 28578
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963285788
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 3095 (280350)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)