ČSN ISO 1463 (038156) Zrušená norma

Kovové a oxidové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Mikroskopická metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1463:1982. Předmět normy: Tato norma stanoví metodu měření místní tlouštky kovových povlaků, vrstev oxidů a smaltových povlaků mikroskopickým zkoumáním příčných řezů pomocí optického mikroskopu. Za dobrých podmínek lze při použití optického mikroskopu touto metodou dosáhnout absolutní přesnosti měření 0,8 µm: to vymezí vhodnost metody pro měření tlouštky tenkých povlaků. Podstata metody: Část zkoušeného vzorku se vyřízne, upevní se a vhodným broušením, leštěním a leptáním se připraví výbrus příčného řezu. Tlouštka povlaku se na výbrusu měří pomocí kalibrovaného měřítka. ČSN ISO 1463 (03 8156) byla vydána v lednu 1993. Nahradila čl.1.9, kapitola 5 a Informační přílohu 4 v ČSN 03 8156 z 16.3.1987.

Označení ČSN ISO 1463 (038156)
Katalogové číslo 28492
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963284927
Změny a opravy Z1 10.95t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 1463 (038189)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)