ČSN 73 7501 (737501)

Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů s ostěním z betonu, oceli, litiny a zdiva. Platnost se vztahuje na tyto druhy podzemních objektů: - tunely městských drah (např. metra, městské rychlodráhy, tramvajové dráhy), - tunely pozemních komunikací, - jiné dopravní tunely, - štoly a tunely pro uložení potrubí a podzemních vedení, - vodohospodářské štoly a stoky s volnou hladinou, - jiné ražené tunely, které vyhovují článkům 2.2 až 2.4, které definují tunely, štoly a ražené podzemní objekty, - ražené stanice městských drah a jiné podzemní objekty složené z více ražených štol a tunelů. Tato norma neplatí pro tlakové a vodohospodářské štoly a stoky, pro něž platí samostatné normy. Normalizovány jsou zejména zásady výpočtu, druhy zatížení, výpočty podle mezních stavů a konstrukční zásady. ČSN 73 7501 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 73 7501 z 26.10.1979, která tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 73 7501 (737501)
Katalogové číslo 32067
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963320670
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 01
  • ČSN 737501
  • ČSN 73 75 01 : 1993
  • ČSN 737501:1993
  • ČSN 73 7501:1993