ČSN 57 5010 (575010) Zrušená norma

Výrobky z mořských ryb. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Kap.7., 8., čl.9.2.4, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3.1, 11.3.2, a 11.3.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti MZ ČR a SR na základě jejich požadavku. Norma stanoví požadavky pro výrobu a dodávání výrobků z mořských ryb, případně jiných mořských zvířat, určených k přímé spotřebě. Neplatí pro sterilované a zmrazené výrobky z mořských ryb. Mezi požadavky na jakost jsou i požadavky hygienické (čl.3.3: Suroviny, přísady a pomocné látky musí být schváleny hlavním hygienikem ČR a SR; dále čl. 6 mikrobiologické požadavky jsou řešeny odkazem na výnos MZSV č. 75/1990 sb. Hyg. předp. Tato požadavky nejsou zezávazněny.) Dále zezávazněný čl. 7 obsahuje požadavky na datum použitelnosti a zezávazněný čl. 8 požadavky na datum minimální trvanlivosti. Čl.9.2.4 (rovněž zezávazněný) v kontextu "přípravy zeleniny" stanoví: "Zmrazená pasterovaná vaječná směs nebo žloutky se rozmrazí. Rozmrazuje se jen takové množství, které bude zpracováno do výrobku v téže směně. (Teplota vaječné směsi do 5 0C). Rozmrazená vaječná směs nebo žloutky se nesmí znovu zmrazit." Zezávazněné čl.11.2.2 až 11.2.4 se týkají balení. Zezávazněné čl.11.3.1 až 11.3.3 se týkají údajů na obalu. ČSN 57 5010 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 57 5010 z 16.1.1974 v celém rozsahu.

Označení ČSN 57 5010 (575010)
Katalogové číslo 32708
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963327082
Změny a opravy Z1 12.95t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 57 50 10
  • ČSN 575010
  • ČSN 57 50 10 : 1993
  • ČSN 575010:1993
  • ČSN 57 5010:1993