ICS 67.120.30 - Ryby a rybí výrobky

ČSN 46 6802 (466802) - únor 1989

Sladkovodní tržní ryby

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - říjen 2019

Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - srpen 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14332 (560106) - leden 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN EN 17266 (560142) - květen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 56 0634 (560634) - srpen 2011 aktuální vydání

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

790 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu

230 Kč

ČSN EN 16204 (560689) - říjen 2012

Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 9602 (569602) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich

340 Kč

ČSN 57 0146 (570146) - květen 1964

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv

230 Kč

ČSN 57 5001 (575001) - srpen 2003

Směrnice pro senzorické posuzování ryb a ostatních mořských živočichů v laboratořích

340 Kč

ČSN 57 5011 (575011) - srpen 2001

Zmrazení humři

125 Kč

ČSN 57 5012 (575012) - srpen 2001

Zmrazené rybí tyčinky (rybí prsty), rybí porce a rybí filety obalované ve strouhance nebo těstíčku

190 Kč

ČSN 57 5013 (575013) - srpen 2001

Zmrazené bloky rybích filetů, drceného rybího masa a směsi filetů a drceného masa

190 Kč

ČSN 57 5014 (575014) - srpen 2001

Krevety - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5015 (575015) - srpen 2001

Krabí maso - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5016 (575016) - srpen 2001

Tuňák a tunec - konzerva

190 Kč

ČSN 57 5017 (575017) - srpen 2001

Sardinky a výrobky typu sardinek - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5018 (575018) - srpen 2002

Losos - konzerva

125 Kč

ČSN 57 5019 (575019) - srpen 2002

Rybí konzervy

125 Kč

ČSN 57 5020 (575020) - srpen 2002

Zmrazené rybí filety

125 Kč

ČSN 57 5021 (575021) - srpen 2002

Zmrazené syrové olihně

125 Kč

ČSN 57 5022 (575022) - srpen 2002

Zmrazené ryby nekuchané a kuchané

125 Kč

ČSN 57 5023 (575023) - srpen 2002

Sušené žraločí ploutve

125 Kč

ČSN EN 17099 (977114) - červen 2020

Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč