ČSN ISO 6581 (038652) Zrušená norma

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin. Stanovení stálobarevnosti povlaků vytvořených anodickou oxidací při působení ultrafialového světla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6581:1980. Stanovuje srovnávací metodu pro zjištění stálobarevnosti barevných povlaků vytvořených anodickou oxidací (dále jen povlaků) při působení ultrafialového světla. Podstata zkoušky: Vzorky se vystaví působení ultrafialového světla a zjistí se změny porovnáním se standardními nebo kontrolními vzorky. Za pozornost stojí dvě upozornění, a to na konci čl.4.1, kde se uvádí: - Komora musí být zcela uzavřena nebo vhodně kryta, aby nedošlo k pronikání ultrafialového světla do okolí, neboť určité vlnové délky ultrafialového záření mohou poškodit zrak. Na dvířkách komory musí být umístěn vypínač, aby se zdroj světla při otevření komory automaticky vypnul. Mnohé zdroje ultrafialového světla vytvářejí v podmínkách zkoušky ozón (viz také 4.2), což může ohrozit zdraví. Pokud ozón vzniká činností lampy, je vhodné použít nucený oběh vzduchu. V tom případě je nutné, aby byl vzduch z komory odváděn mimo budovu. Dále pak na konci čl.4.2 se uvádí: Třebaže ozón ovlivňuje výsledky zkoušky pouze nepatrně, doporučuje se používat lampy, které nevytvářejí ozón, aby nebylo nutné odvádět vzduch mimo budovu. Takové lampy jsou dostupné u některých dodavatelů. ČSN ISO 6581 (03 8652) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 6581 (038652)
Katalogové číslo 28494
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963284941
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN EN 12373-8 (038650)