ČSN 44 1382 (441382) Zrušená norma

Tuhá paliva. Stanovení fluoru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení fluoru v hnědém a černém uhlí, lignitu, rašelině, briketách a v popelu po jejich spálení. Podstata zkoušky: Vzorek se spaluje s práškovým polyethylenem v kalorimetrické tlakové nádobě v atmosféře kyslíku. Koncentrace fluoridových iontů se stanoví v roztoku, získaném absorpcí zplodin po spálení vzorku v destilované vodě a z výplachu tlakové nádoby, pomocí iontoselektivní fluoridové elektrody. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1382 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 44 1382 z 4.11.1982.

Označení ČSN 44 1382 (441382)
Katalogové číslo 28593
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963285931
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 82
  • ČSN 441382
  • ČSN 44 13 82 : 1993
  • ČSN 441382:1993
  • ČSN 44 1382:1993