ČSN 49 3160 (493160) Zrušená norma

Kremační rakve

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 4.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazné na základě požadavku MV ČR a SR. Článek 4.2.2 je současně závazný i na základě požadavku MŽP ČR a Slovenské komise pro životní prostředí. Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a použití rakví včetně jejich příslušenství a vybavení. Neplatí pro zinková letecká transportní pouzdra pro letecké transportní rakve a zinkové vložky do dřevěných rakví. Jeden ze zezávazněných článků, 4.2.2 stanoví: "Pro výrobu rakví včetně ozdob, tmelů a povrchových úprav nesmí být použito dřevo s obsahem vlhkosti více než 22 %, materiály obsahující halogenované organické polymery (zejména PVC) , nitrocelulózu, organokovové sloučeniny, asfaltové a dehtové látky a polychlorované aromatické uhlovodíky (PCB, PCP apod.). Nelze použít žádné nespalitelné a kovové materiály včetně hliníku, litiny, olova, zinku, dále kovové uzávěry apod., mimo nekadmiovaných spojovačů a sbíjecích hřebů. Ostatní materiály lze použít jen v takovém množství, aby při dodržení předepsané technologie spalování rakví, nebyly překročeny platné obecné a specifické emisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší. Přitom aglomerované dřevo může být použito pouze se sníženým obsahem formaldehydu a jeho množství ne jednu rakev nesmí být větší než 0,02 m3. Tyto podmínky se vztahují i na nepropustné vložky rakví a jejich vybavení (matrace, příkrovy, podušky, krajky apod.) i oděv a obuv zemřelých." Další zezávazněné články se většinou týkají znaků jakosti. ČSN 49 3160 byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN 49 3160 (493160)
Katalogové číslo 32038
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320380
Norma byla zrušena k 1. 12. 2010
a nahrazena ČSN 49 3160 (493160)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 31 60
  • ČSN 493160
  • ČSN 49 31 60 : 1993
  • ČSN 493160:1993
  • ČSN 49 3160:1993