ČSN 04 6511 (046511) Zrušená norma

Zlievárenské zariadenia. Nízkotlakové lejacie stroje a nízkotlakové lejacie stroje s protitlakom. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku. Norma platí pro sériově vyráběné, nověprojektované a zdokonalované stroje na lití pod nízkým tlakem a protitlakem a určuje požadavky na konstrukci. Zásadní požadavky bezpečnosti práce jsou obsaženy v kap. 2 "Všeobecné požadavky" Podrobnosti pak obsahuje celá kap. 3 "Požadavky v prostoru formy", kap.4. "Požadavky na elektrická zařízení", kap.5. "Požadavky na hydraulický systém" a kap. 6 "Požadavky na pneumatický systém". Kap. 2, ve svém jediném čl.2.1 stanoví, že "stroje musí mít pojistné mechanismy a nebo blokování zabraňující: a) vytékání nebo roztřiku roztaveného kovu, b) otevření formy, uvolnění kovových jader a odlitků z otevřené formy při existenci zvýšeného tlaku technologického plynu (blokování musí být zdvojené v elektrosystému a hydrosystému), c) samovolnému zavření formy při havarijním roztrhnutí pístové tyče a válce uvádějícího do pohybu pohyblivou desku, d) možnému pohybu desky v době obsluhy pracovního prostoru mezi deskami, e) zaplnění technologickým plynem při otevřeném stroji, při nevytáhnutých kovových jádrech (když jsou), při odkrytém otvoru na nalévání taveniny do pece, při neuzamknutí pohyblivé desky na mezilehlou desku a při neuzamknutí mezilehlé desky na sloupy". Dále vyjímáme z kap.3. "Požadavky na elektrické pece". Tam se stanoví např. v čl.3.7, že "teplota povrchu pláště pece nesmí přesahovat 343 °K (70 °C). Místa s vyšší teplotou dostupná personálu se musí ohradit (s výjimkou okenních otvorů a pozorovacích otvorů). Teplota pracovních pák a rukojetí musí být maximálně 318 °K (45 °C). Poměrně stručná norma má v cit. kap. 2 jen jeden, v kap. 3 celkem 12 požadavků, v kap. 4 a 5 po dvou požadavcích a v kap. 6 jen jeden požadavek. ČSN 04 6511 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ON 04 6511 z 4.7.1986.

Označení ČSN 04 6511 (046511)
Katalogové číslo 28497
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963284972
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 04 65 11
  • ČSN 046511
  • ČSN 04 65 11 : 1993
  • ČSN 046511:1993
  • ČSN 04 6511:1993