ČSN ISO 9113 (640531) Zrušená norma

Plasty. Termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymérů propylénu - stanovení indexu izotakticity

ČSN ISO 9113 Plasty. Termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymérů propylénu - stanovení indexu izotakticity
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9113:1986. Předepisuje metodu pro stanovení procentuálního obsahu látek, které je možno odextrahovat od krystalických propylénových plastů vroucím n-heptanem za standardních podmínek zkoušky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. V informativní národní příloze NA, která obsahuje 4 články, se poslední - NA.4 - týká bezpečnosti práce a uvádí: "Při práci s hořlavinami, pevným oxidem uhličitým a kapalným dusíkem platí pravidla, uvedená v ČSN 01 8003." ČSN ISO 9113 (64 0531) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 9113 (640531)
Katalogové číslo 32041
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320410
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)