ČSN ISO 8587 (560033) Zrušená norma

Senzorická analýza. Methodologie. Pořadová zkouška

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8587:1988. Popisuje metodu senzorického hodnocení zkoušených vzorků s cílem uspořádání série zkoušených vzorků do pořadí. Metoda je použitelná k provádění vícevzorkového rozdílného zkoušení s použitím kritéria jednotlivých vlastností, složek vlastností nebo celkového dojmu. Je zvláště vhodná pro přetřídění zkoušených vzorků (pro následné použití jiných zkušebních metod) nebo jestliže jiné metody přesahují schopnosti spolehlivých posuzovatelů. Mezi jiným, umožňuje tato metoda stanovit vlivy různých surovin, výrobní vlivy, vlivy manipulace, balení a skladování. Její použití může být rovněž vhodné při výcviku posuzovatelů. Princip metody: Současné předložení několika zkušebních vzorků v náhodném pořadí posuzovatelům. Seřazení vzorků podle stanoveného kritéria (např. celkový dojem, určitá vlastnost nebo specifická charakteristika vlastnosti). Je-li použit referenční vzorek, je vložen bez identifikace mezi předložené vzorky. Statistické vyhodnocení výsledků zkoušek. Poměrně podrobná norma obsahuje zejména požadavky na zkoušky, postup při jejich provádění při vyjadřování a interpretaci výsledků a požadavky na protokol o zkouškách. V přílohách jsou příklady použití i vzor dotazníku. ČSN ISO 8587 (56 0033) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 8587 (560033)
Katalogové číslo 32039
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963320397
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN ISO 8587 (560033)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)