ČSN ISO 8589 (560036) Zrušená norma

Senzorická analýza. Obecná směrnice pro uspořádání senzorického pracoviště

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8589:1988. Norma stanoví obecnou směrnici pro uspořádání zkušebních místností, určených pro senzorickou analýzu potravinářských výrobků. Popisuje požadavky na uspořádání zkušební místnosti, přípravny a kanceláře a specifikuje nutné nebo žádoucí podmínky. Norma stanovuje, že principem uspořádání zkušebních místností k provádění senzorického je zajištění hodnocení za stálých, kontrolovaných podmínek s minimem vlivů, k snížení účinků, které by mohly mít na lidský úsudek psychologické faktory a fyzikální podmínky. Proto také stanoví zvláštní požadavky např. na: Hluk: Během zkoušek musí být úroveň hluku udržována na minimu. Proto je žádoucí, aby místnost byla zvukotěsná. Pachy: Zkušební prostor musí být udržován prostý pachu. Toho lze dosáhnout instalací zařízení úpravy vzduchu pomocí filtrů s aktivním uhlím. Je-li potřeba, je žádoucí vytvořit mírný přetlak ve zkušebním prostoru k snížení možnosti vnikání vzduchu z jiných prostor. Zkušební prostor musí být konstruován z materiálu lehce čistitelného, pachuprostého a nepříjímajícího cizí pachy. Nábytek a zařízení jako jsou koberce, křesla aj. nesmí vydávat pachy. Je rovněž nezbytné zajistit, aby používané čisticí prostředky nezanechávaly ve zkušebním prostoru pachy. Osvětlení: Osvětlení je velmi důležité při veškerém senzorickém zkoušení, zvláště pak v případě posuzování barvy. Běžné osvětlení zkušební místnosti musí být jednotné, netvořící stíny a regulovatelné. Ve většině případů jsou doporučována světla, mající barevnou teplotu 6 500 K. Při konzumentském zkoušení se využívá osvětlení co nejblíže napodobující osvětlení domácí. Norma nejen stanovuje další požadavky na zkušební prostory, přípravné prostory a kanceláře, ale uvádí i jejich plánky a náčrty nekterých detailů. ČSN ISO 8589 (56 0036) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 8589 (560036)
Katalogové číslo 32040
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963320403
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 8589 (560036)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)