ČSN (normy i změny) z prosince 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62429 (010647) - prosinec 2008

Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 10285 (023521) - prosinec 2008

Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance

230 Kč

ČSN EN 12385-10 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

340 Kč

ČSN EN 12385-2 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.11t

570 Kč

ČSN EN 12385-3 +A1 (024302) - prosinec 2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12385-4 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

350 Kč

ČSN ISO 281 (024607) - prosinec 2008 aktuální vydání

Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost

550 Kč

ČSN ISO 76 (024610) - prosinec 2008 aktuální vydání

Valivá ložiska - Statická únosnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.19t

355 Kč

ČSN ISO 199 (024612) - prosinec 2008

Valivá ložiska - Axiální ložiska - Tolerance

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 355 (024727) - prosinec 2008

Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Hlavní rozměry a označení řad

Norma byla zrušena k 1. únoru 2021.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 50444 (050696) - prosinec 2008

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50445 (050697) - prosinec 2008

Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma byla zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - prosinec 2008

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - prosinec 2008

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - prosinec 2008

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - prosinec 2008 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - prosinec 2008

Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - prosinec 2008

Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15377-1 (060406) - prosinec 2008

Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15377-2 (060406) - prosinec 2008

Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2010 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15456 (075308) - prosinec 2008

Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-1/změna A2 (130020) - prosinec 2008

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1591-2 (131551) - prosinec 2008

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 12693 (142021) - prosinec 2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62264-1 (182002) - prosinec 2008

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 26. červnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62264-2 (182002) - prosinec 2008

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Atributy cílového modelu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 24157 (195230) - prosinec 2008

Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 3471 (277535) - prosinec 2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

440 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - prosinec 2008

Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční pily se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1645-2 (300046) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50436-2 (305120) - prosinec 2008

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.10t, Z1 10.14t

Norma byla zrušena k 21. říjnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9101 (310414) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení (založeno na EN ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 2424 (310460) - prosinec 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4300 (310461) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4632-001 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4632-002 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2399 (312215) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná ocel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm ≥ 900 MPa - Tyče pro kované šrouby D ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3782 (313025) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Otvory pro šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3043 (313036) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné oceli FEPA92HT (A286) - Třída: 900 MPa / 650 °C, výrobní postup volitelný - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3905 (313045) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí pro šrouby - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3819 (313053) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Volný prostor pro klíče a nástrčné hlavice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3327 (313186) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1 275 MPa / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3328 (313187) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM38 (FV535), nepovlakované - Třída: 1 000 MPa / 550 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3686 (313188) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3241 (313393) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA 92HT (A 286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3017 (313419) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Podložky těsnící - Žáruvzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3016 (313420) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Podložky pod zápustné hlavy, pro rozložení zátěže - Žáruvzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3728 (313538) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3729 (313539) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3915 (313552) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), pro opravy součástek - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 550 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4493 (313556) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), postříbřené

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3019 (313593) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3020 (313594) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3633 (313812) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Instalační otvory pro trubkové spoje s přírubou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 3914 (314208) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), s postříbřeným vnitřním závitem, pro opravy součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - prosinec 2008

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

Norma byla zrušena k 1. květnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI 33 2000-4-41 (332000) - prosinec 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Norma byla zrušena k 1. září 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 33 2000-5-54 (332000) - prosinec 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování - Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2

Norma byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 33 2000-6 (332000) - prosinec 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-2/změna Z1 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-4/změna Z1 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-2-2 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.14t, Z2 6.18t

Norma byla zrušena k 11. září 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-2-4 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.14t, Z2 2.21t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

537 Kč

34 Elektrotechnika

TNI 34 1390 (341390) - prosinec 2008

Ochrana před bleskem - Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4

Norma byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-16 (342710) - prosinec 2008 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

550 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - prosinec 2008

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50214 ed. 2/Oprava 1 (347472) - prosinec 2008

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 16. únoru 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60898-1/změna A12 (354170) - prosinec 2008

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

65 Kč

ČSN EN 61010-031/změna A1 (356502) - prosinec 2008

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou

Změna byla zrušena k 3. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-60 (359213) - prosinec 2008

Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-40 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-2-42 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-7 ed. 2/změna Z1 (359244) - prosinec 2008

Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-7 ed. 3 (359244) - prosinec 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.15t, Z2 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 17. lednu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-15 ed. 2 (359251) - prosinec 2008 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-15/změna Z1 (359251) - prosinec 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-101/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

125 Kč

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

125 Kč

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

125 Kč

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3/změna A2 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

125 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

125 Kč

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. září 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

Změna bude zrušena k 27. květnu 2025.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

125 Kč

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

125 Kč

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2024.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

125 Kč

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2/změna A11 (361960) - prosinec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

Změna byla zrušena k 5. dubnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-19/změna A2 (361960) - prosinec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

190 Kč

ČSN EN 60254-2 ed. 2 (364320) - prosinec 2008 aktuální vydání

Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60254-2/změna Z1 (364320) - prosinec 2008

Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-3 ed. 2 (364604) - prosinec 2008

Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 20. květnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-3/změna Z1 (364604) - prosinec 2008

Fotovoltaické součástky. Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (FV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-3/změna Z1 (364800) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3.skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-39/změna Z1 (364800) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na bezpečnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-10 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 12.21t

705 Kč

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, Oprava 1 4.16t, A11 10.17t, A2 9.21t

835 Kč

ČSN EN 60601-2-39 ed. 2 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, Z1 8.19t

Norma byla zrušena k 24. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-4/změna Z1 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 4: Pasivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-5/změna Z1 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Části stanic distribučního systému

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-7/změna Z2 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7: Vlastnosti systému

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-1 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 27. červnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-4 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60728-5 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 22. dubnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62320-2 (367853) - prosinec 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 5. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9445 (389445) - prosinec 2008 aktuální vydání

Přítokový ventil

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10120 (421012) - prosinec 2008

Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1324 (441324) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely

125 Kč

ČSN ISO 15239 (441386) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů

550 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 2171 (461019) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

262 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - prosinec 2008

Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na zkušební vzorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 734-2 (461042) - prosinec 2008

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 2: Rychlá extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1300-3 (461300) - prosinec 2008 aktuální vydání

Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá

125 Kč

ČSN 46 1300-5 (461300) - prosinec 2008 aktuální vydání

Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné

65 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6735 (570834) - prosinec 2008

Sušené mléko - Určení tepelné třídy - Číslo ohřevu (referenční metoda)

Norma byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8156 (570835) - prosinec 2008

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti

230 Kč

ČSN ISO 1738/Oprava 1 (571605) - prosinec 2008

Máslo - Stanovení obsahu soli

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228 (656505) - prosinec 2008

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.12t, Z2 3.13t

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1650 (665203) - prosinec 2008

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 18415 (681550) - prosinec 2008

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.11t

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 21148 (681555) - prosinec 2008

Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.09t

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13161 (721148) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

230 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

125 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - prosinec 2008

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12602 (723635) - prosinec 2008

Prefabrikované vyztužené prvky z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9346 (730554) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - prosinec 2008

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-1/Oprava 1 (736140) - prosinec 2008

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-2/Oprava 1 (736140) - prosinec 2008

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-5/Oprava 1 (736140) - prosinec 2008

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-6/Oprava 1 (736140) - prosinec 2008

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-7/Oprava 1 (736140) - prosinec 2008

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13036-6 (736177) - prosinec 2008

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušení metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury - Profilometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13036-8 (736177) - prosinec 2008

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Příčný profil - Parametry a metody měření nerovnosti - Měření nerovností latí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14805 (755897) - prosinec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

230 Kč

ČSN ISO 6060 (757522) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

242 Kč

ČSN 75 7746 (757746) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15586 (800867) - prosinec 2008

Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem

190 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - prosinec 2008

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin

Norma byla zrušena k 1. únoru 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1470 (804431) - prosinec 2008

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s výjimkou vpichovaných vlasových podlahových krytin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 352-8 (832121) - prosinec 2008

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.09t, Oprava 2 7.14t, Oprava 3 3.15t

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovladacích systémů - Část 2: Ověřování

Norma byla zrušena k 1. červenci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 349 +A1 (833211) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Norma byla zrušena k 1. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1037 +A1 (833220) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

Norma byla zrušena k 1. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 626-1 +A1 (833230) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

Norma byla zrušena k 1. červnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 626-2 +A1 (833230) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

190 Kč

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

230 Kč

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

230 Kč

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

230 Kč

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

190 Kč

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

190 Kč

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

190 Kč

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

190 Kč

ČSN EN 13478 +A1 (833251) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12198-1 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

350 Kč

ČSN EN 12198-2 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

230 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení

350 Kč

ČSN EN 999 +A1 (833303) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13850 (833311) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci

Norma byla zrušena k 1. červnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1088 +A2 (833315) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 574 +A1 (833325) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 983 +A1 (833370) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika

Norma byla zrušena k 1. červenci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 982 +A1 (833371) - prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

Norma byla zrušena k 1. červenci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15743 (833547) - prosinec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - prosinec 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - prosinec 2008

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 980 (850005) - prosinec 2008

Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14607 (852930) - prosinec 2008

Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 386 V1.4.1 (872004) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2 (875032) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 440-1 V1.4.1 (875034) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 440-2 V1.2.1 (875034) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.1.1 (875042) - prosinec 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 (875101) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.2.1 (875121) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 500-2 V1.2.1 (875136) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ETSI EN 302 435-1 V1.2.1 (875143) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 480 V1.1.2 (875144) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 248 V1.1.2 (875145) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-10 (940515) - prosinec 2008

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-11 (940515) - prosinec 2008

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 71-1 +A6 (943095) - prosinec 2008

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Norma byla zrušena k 1. lednu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12221-1 (943425) - prosinec 2008

Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. květnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12221-2 (943425) - prosinec 2008

Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody

Norma byla zrušena k 1. květnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13834 (944304) - prosinec 2008

Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2009 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15284 (944315) - prosinec 2008 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu

190 Kč
foo