ČSN EN 349 +A1 (833211) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN 349 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 349

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajících v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery, vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.
Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.
Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatřeni
Norma nahrazuje ČSN EN 349 z listopadu 1994.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V Praze dne 31.10.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN 349 +A1 (833211)
Katalogové číslo 82523
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963825236
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 13854 (833211)
Tato norma nahradila ČSN EN 349 (833211) z listopadu 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 13857 (833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN ISO 4413 (833371)
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ČSN EN ISO 4414 (833370)
Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky