ČSN EN 349 (833211) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 349:1993. Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajícím v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery, vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti. Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení. V kapitole 4 - Minimální mezery - se stanoví v čl.4.1 metodologie pro použití této normy a v čl.4.2 hodnoty. Ty jsou zpracovány tabelárně pro tělo, hlavu, nohu a její části, resp. ruku a její části. (Např. nejmenší normalizovaná mezera pro tělo je 500 mm a pro prst 25 mm.) ČSN EN 349 (83 3211) byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN EN 349 (833211)
Katalogové číslo 16727
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963167275
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 349 +A1 (833211)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)