ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002) Aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem popisuje doménu managementu výrobních operací (úroveň 3), její aktivity, obsah rozhraní a přidružených transakcí v rozsahu úrovně 3 a mezi úrovní 3 a úrovní 4. Tento popis umožňuje integraci mezi výrobními operacemi a doménou řízení (úrovně 3, 2, 1) a podnikovou doménou (úroveň 4). Obsah rozhraní mezi úrovní 3 a úrovní 2 je pojednán pouze stručně. Cílem je zvýšit jednotnost a shodu terminologie rozhraní a snížit tak riziko, výdajů a chyb spojených s implementací těchto rozhraní. Cílem této normy je mít podnikové systémy, které vzájemně spolupracují a jednoduše se začleňují a zjednodušit tak implementací nabízených nových výrobků. Norma se omezuje na prezentaci podnikové domény, výrobních operací a řídicí domény a definuje tří hierarchické modely.

Označení ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002)
Katalogové číslo 94813
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963948133
Tato norma nahradila ČSN EN 62264-1 (182002) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení

ČSN EN 62264-3 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

ČSN EN 62264-4 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou