ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002) Aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení

Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje obsah generického rozhraní vyměňovaný mezi výrobními řídicími funkcemi a ostatními podnikovými funkcemi. Uvažované rozhraní je mezi úrovní 3 výrobních systémů a úrovní 4 obchodních systémů v hierarchickém modelu definovaném v ČSN EN 62264-1 (18 2002). Cílem je snížit riziko, náklady a chyby spojené s implementací těchto rozhraní. Protože norma pokrývá řadu domén a existuje v nich mnoho různých norem, je sémantika této normy popsána na úrovni, která má těmto normám umožnit mapování k této sémantice. Na konci definuje norma soubor prvků, které generické rozhraní obsahuje a také mechanizmus pro rozšíření těchto prvků pro implementaci. Tato norma se omezuje na definice modelů objektu a jejich atributů definovaných v ČSN EN 62264-1 (18 2002), ale nedefinuje atributy představující vzájemné vztahy.

Označení ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002)
Katalogové číslo 94811
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 174 stran formátu A4
EAN kód 8590963948119
Tato norma nahradila ČSN EN 62264-2 (182002) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

ČSN EN 62264-3 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

ČSN EN 62264-4 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002)
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou