ČSN EN ISO 15792-1 (051102) Zrušená norma

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

ČSN EN ISO 15792-1 Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy 15792-1 stanovuje přípravu zkušebního kusu a tyčí. Účelem je určení mechanic-kých vlastností čistého svarového kovu, které jsou požadovány normou svařovacího materiálu nebo pro jiné účely obloukového svařování oceli, niklu a slitin niklu.
Tato část ISO 15792-1 se nepoužívá pro jednostranné nebo oboustranné svařování jednou hou-senkou nebo pro svařování koutového svaru. Pro tyto účely se používá ISO 15792-2 a ISO 15792-3.

Označení ČSN EN ISO 15792-1 (051102)
Katalogové číslo 82402
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963824024
Změny a opravy A1 5.12t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2021
a nahrazena ČSN EN ISO 15792-1 (051102)
Tato norma nahradila ČSN EN 1597-1 (051102) z července 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15792-2 (051102)
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli

ČSN EN ISO 15792-3 (051102)
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů