ČSN EN 12198-1 +A1 (833260) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

ČSN EN 12198-1 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12198-1

Tato norma se zabývá emisí záření u strojních zařízení. Pokud neexistuje příslušná norma typu C, uvádí tato evropská norma pokyny výrobcům pro výrobu bezpečných strojních zařízení. Tato emise záření může být buď funkční, která je určena pro výrobní účely, nebo může být nežádoucí.
Problémy elektromagnetické kompatibility nejsou v normě obsaženy.
Tato evropská norma je určena pro poskytování rad normalizačním skupinám zabývající se normami typu C, jak identifikovat emise záření nebo pole, jak určit jejich významnost a intenzitu, jak posuzovat možná rizika a jaké prostředky mají být použity k odstranění nebo snížení emisí záření. Tyto rady mohou být rozpracovány v normách typu C pro specifické třídy strojů, jako posuzující požadavky. Tato norma se zabývá všemi druhy emise elektromagnetického neionizujícího záření.
Ionizujícím zářením se mohou zabývat jiné dokumenty nebo budoucí revize.
Tato norma se nezabývá emisí laserového záření.
Zdroje záření spojené se strojem, které jsou používány pouze pro osvětlení, jsou vyloučeny z předmětu této normy.
Norma nahrazuje ČSN EN 12198-1 z července 2001.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V Praze dne 31.10.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12 162 00 Praha 6

Označení ČSN EN 12198-1 +A1 (833260)
Katalogové číslo 82516
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963825168
Tato norma nahradila ČSN EN 12198-1 (833260) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12198-2 +A1 (833260)
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

ČSN EN 12198-3 +A1 (833260)
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním