ČSN ETSI EN 302 480 V1.1.2 (875144)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro systém, který obsahuje tyto typy rádiových zařízení: palubní základnový vysílací a přijímací systém GSM podporující funkce GSM 1800 se specifickými protokoly pro omezení výkonu a jednotku řízení sítě zabraňující přímému spojení palubních pohyblivých koncových zařízení s pohyblivými sítěmi na zemi zvýšením základní úrovně šumu v kabině. Platí pro zařízení určená k trvalému a přerušovanému přenosu dat a digitálního hovoru. Tato norma platí pouze pro rádiová zařízení používající přiřazenou vysílací anténu, která je navržena jako nezbytná část systému pro použití na palubě letadla. Systém pokrytý touto normou pracuje v souladu s provozními požadavky stanovenými v rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)07. Tato norma je uvažována pro pokrytí článku 3.2 Směrnice R&TTE. Vedle tohoto dokumentu existují další evropské normy, které specifikují technické požadavky na zařízení v rozsahu platnosti této normy vzhledem k základním požadavkům podle ostatních částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma nepokrývá shodu zařízení s příslušnými předpisy pro civilní letectví. Z tohoto hlediska podléhá systém GSMOBA při jeho instalaci a provozu na palubě letadla doplňkovým národním nebo mezinárodním požadavkům na certifikaci způsobilosti k létání pro civilní letectví.

Označení ČSN ETSI EN 302 480 V1.1.2 (875144)
Katalogové číslo 82186
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963821863
Dostupnost skladem (tisk na počkání)